۱۳۹۸/۱۱/۲۹ - ۱۱:۱۸
باهمت فرمانده حوزه شهید سیفی ناحیه پاوه
با همت حوزه مقاومت بسیج شهید سیفی مسابقات تیر اندازی با سلاح بادی در بین بسیجیان حوزه شهید سیفی برگزار شد و در پایان به نفرات برتر جوائزی اهدا شد.

صفحات