۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۱۱:۴۷
به همت حوزه حضرت صدیقه کبری(س)در پاوه؛
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۱۱:۴۷
به همت حوزه حضرت صدیقه کبری(س)در پاوه؛
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ - ۱۰:۳۱
باهمت بسیج مهندسین صنعت برگزارشد
کارگاه مهارت آموزی توسط بسیج مهندسین صنعت در راستای رونق تولید در شهرستان پاوه برگزار شد